Тази вечер в „Мрежа от лъжи“: Дерин убеждава Али да се премести при тях, без знанието на Волкан

20 дни по-късно…

Полицаи претърсват къщата на Дерин и Волкан и намират дневника на Дерин. В него  пише, че Волкан не е същият и се страхува от него.

Волкан иска да я убие, за да бъде с Асия. Всичко започнало, когато Али е решил да заживее с тях.

Деря казва на Волкан, че Мерт е разбрал, че той не е толкова известен архитект, колкото казва, и че не е отговорен за проекта в Америка, с който се е хвалил.

Волкан научава от директора на болницата, че Халюк и Тургай са приятели.

Волкан иска обяснение от Тургай и лекарят отговаря, че тъстът му е искал мнението му за отношенията му с Асия.

Дерин убеждава Али да се премести при тях без знанието на Волкан, така че Волкан да не се налага отново да се среща с Асия под предлог, че отива да види сина си.

Дерин заявява на Асия, че няма да й позволи да държи Али далеч от баща му.

Волкан отива в дома на Асия и научава, че Али ще остане при тях за няколко дни. Той се опитва да се противопостави и да убеди Али да се върне у дома, но не успява.

Волкан казва на Асия, че не е знаел за това.

Бахар се опитва да ободри Асия, която е тъжна след заминаването на Али.

Асия решава да даде време на Али и той сам да се върне.

Волкан упреква Дерин за постъпката й. Двамата се карат.

Селчук се сбогува с Нил.

Асия иска да заведе Али на психолог.

Волкан говори с Али. Кара го да осъзнае, че с поведението си натъжава майка му. Али е решен да остане при баща си.

Тургай признава на Асия, че е загубил жена си и детето си в катастрофа.

Селчук получава парите от Халюк и си тръгва.

Източник: Telenovellas News


image0 (9K)