Тази вечер в „Състояние на връзката“: Джан се усъмнява, че нещо не е наред с бременността на Елиф

Джан откарва Айшегюл и Исо до дома й. В колата Джан я хваща за ръката, но тя си я дърпа.

Медиха носи костюм на икономка на Наджие, който трябва да носи на вечерята.

По пътя малкият Исо трябва да бъде преоблечен. Джан и Айшегюл се борят да го преоблекат, но един старец си мисли, че правят нещо друго в колата и това предизвиква скандал. Когато се връщат у дома, двамата избухват в смях.

Джан и Айшегюл се прибират и започват да чистят, прекарват си страхотно заедно, тогава Айшегюл вижда снимката от сватбата им и е обзета от носталгия, после отива да види какво прави Исо. Хандан й звъни, но Айшегюл не отговаря.

Елиф взема родителите си и тръгва към имението. В колата майката на Елиф иска да заведе дъщеря си при своя лекар, за да я прегледа. Елиф настоява, че има доверен лекар. Принудена, тя се обажда на Наджи, за да си запише час за преглед. Предупреждава го, че ще бъде с майка си.

Сервитьорите, които Медиха наема за вечерята, идват. Сред тях е и Наджи.

Медиха го скрива в една стая, за да не го види синът й.

Мурат се прибира вкъщи и започва да пие.

Айшегюл разбира, че социалните служби ще я посетят, за да проверят дали Исо живее в добри условия. Джан също трябва да присъства.

Медиха дава указания на сервитьорите и им крещи. Наджие я моли да се успокои. Медиха разбира, че не се е облякла, отива в стаята си и се плаши от Наджи, защото е забравила, че го е скрила там.

Елиф и родителите й пристигат. Исмаил и Джан ги посрещат, а Медиха крие Наджи под масата.

Айшегюл е с малкия Исо, пише съобщение на Джан за проверката на социалните служби и го моли да бъде там, но Джан си забравя телефона до Елиф, тя вижда съобщението и го трие.

Медиха кани гостите си на масата. Тя кара Елиф да се преструва, че има болки. Така Наджи най-после може да се измъкне.

Хандан отново звъни на Айшегюл, но тя не й отговаря.

Медиха намира Наджи в кухнята. Исмаил ги хваща, но Медиха казва, че той е донесъл нейните резултати. Наджи иска да прегледа Елиф насаме.

Джан смята, че нещо не е наред.

Източник: Telenovellas News


image0 (9K)