Тази вечер в „Ямата“: Ямач е признат за лидер на Ямата

Ямач признава на Сена истинската причина защо се е върнал у дома. Обещава й, че когато всичко се нареди, ще заминат заедно.

Дават вещите на Кахраман на Ямач. Той не иска да носи оръжие. Пашата го убеждава, че трябва да има пистолет, за да защити себе си и семейството.

Саадетин решава да отиде на събранието чист. Той се чуди защо Ямач предлага примирие.

Султан излива мъката си. Ямач я прегръща, за да я успокои.

След една седмица…

Султан е повикала всички да целунат ръка на Ямач.

Айше – жената на Селим, не е доволна, че съпругът й е толкова слаб.

Селим казва на Сена, че животът тук е по-различен и Ямач ще трябва да свикне с квартала, защото Ямата ще го претопи.

Сена също целува ръка на своя господар.

Ямач отива на срещата със Саадетин и му предлага нови условия. Решава да даде на Вартоору съседния квартал, за да си отвори магазин. Няма да иска наем и ще го охранява.

Саадетин приема, но поставя условие да живее в Ямата. Ямач се съгласява и двамата стигат до споразумение.

Ямач е признат за лидер на Ямата.

Селим казва на брат си, че постоянно има недостиг на средства в касата им.


image0 (9K)