НАЙ-НОВИ:

Теглим нов дълг от 20 милиарда лева

Предвижда се дефицитът по държавния бюджет тази година да се вдигне на 7 милиарда лева

Планира се дългово финансиране на бюджета под формата на държавни ценни книжа в рамките на 6.2–6.7 млрд. лв. годишно, при размер на падежиращия дълг в обращение от 3–3.5 млрд. лв. годишно.

Това е записано в Конвергентната програма (2021-2023), публикувана в сайта на Министерство на финансите.

В документа се посочва, че предвидените по-големи обеми нов дълг ще се използват за акумулиране на средства във фискалния резерв и за изплащане на падежиращите се еврооблигации. От друга страна, за конкретния период не се предвижда финансиране с държавни заеми и не се очаква поемане на нов дълг под формата на финансов лизинг или други форми на дълг от първостепенните разпоредители с бюджет.

-->

Припомняме, че ограниченията за размер на дълг и на новопоетите задължения се определят всяка година в Закона за държавния бюджет, където е записана сметката на държавата за предстоящата година. В ЗДБ за 2021 г. бе прието, че максималният размер на държавния дълг към края на годината не може да надвишава 31.9 млрд. лв., а максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет в рамките на 2021 г., е 4.5 млрд. лв.

Предвижда се обаче дефицитът по държавния бюджет тази година да се вдигне на 7 млрд. лв. „В средносрочен план се очаква консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“, като отрицателното бюджетно салдо за 2021 г. постепенно намалява. През 2021 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5.6% от БВП, а прогнозата за следващите години е за дефицит на сектора в размер съответно на 2.7% от БВП за 2022 г. и 3.1% за 2023 г.“, посочва се още в програмата.

Ефект върху салдото оказват еднократните разходи, като след тяхното приспадане, отрицателното салдо на начислена основа намалява съответно до 2.4% през 2022 г. и до 2.3% през 2023 г.

източник www.dunavmost.com ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови