НАЙ-НОВИ:

ТЕЦ Ей И Ес – 3С Марица Изток I дава 757 000 лв.за ремонт на сяроочистващата инсталация

Възложител: “Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД, Гълъбово
Наименование: Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на тръбопроводи, съдове, резервоари, абсорбери и спомагателни съоръжения от Сяроочистващата инсталация
Кратко описание: Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на тръбопроводи, съдове, резервоари, абсорбери и спомагателни съоръжения от Сяроочистващата инсталация” включва изпълнение на дейности, свързани с ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на тръбопроводи, съдове, резервоари, абсорбери и спомагателни съоръжения от Сяроочистващата инсталация на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД.
Адрес на профила на купувача: ВИЖ ТУК:
Прогнозна стойност без ДДС: 757000 лв.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25/02/2019; 23:59 часа Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Най-нови