Улеснено управление на правата за интелектуална собственост

Проектът KnowING IPR отива към успешно завършване. Неговата цел е да се стимулират иновациите в Дунавския регион чрез управление на знанието и на Правата за интелектуална собственост. Проектът ще подобри рамковите условия за иновации в Дунавския регион с помощта на транснациолната платформа KnowlNG Hub Web Portal. Тя предлага напълно оборудвана инфраструктура за достъп до обогатени данни, развити средства за опростено и усъвършенствано извличане на данни от потребители с посредствени или по-развити знания и умения. Платформата позволява да се търсят и извличат данни, като се използват браузери и мобилни приложения. Тя предлага пакети от KnowlNG Hub услуги онлайн. Те са достъпни на линк https://www.knowing-ipr.eu/. За развитие на знанията и уменията за използване на платформата има упътвания за провайдъри, начинаещи и за напреднали в нейното използване с KnowING HUB Training KITs. Печатни и видео учебни материали са подготвени отделно за провайдъри, начинаещи и напреднали потребители.
За тези, които търсят отговори на въпроси, свързани с правата на интелектуална собственост има KnowING IPR Helpdesk. Там можете да намерите дефиниции и обяснения по често задавани въпросu, както и списък на национални контактни точки.. Този информационен център ще ви осигури помощ и указания по технически и протоколни теми. Информационният център е специално подготвен да посрещне начинаещи потребители, които са с ограничени знания за ползване на платформи.
Проектът KnowING IPR е замислен също за подобряване на управлението на правата за интелектуална собственост в Дунавския регион на равнището на политиката. На основата на проведените изследвания и на две успешни работилници се подготвят препоръки за подобряване на политиката. Те ще бъдат качени на Интернет страницата на проекта в края на юни.
Има още!
В началото на тази година беше изградена Менторска програма по Правата на интелектуална собственост, патентоване и технологии (MeetIPRhub). Тя е нужна за подготовка на институциите на висшето образование (HEI), на фирмите в автомобилния сектор и във веригите от този сектор, за да развият своята компетентност да подобрят сътрудничеството си. Потребителите ще получат достъп до данни в областта на правата на интелектуална собственост, за да прилагат знанията и уменията за справяне със специфични предизвикателства.
В резултат на успешното провеждане на менторската програма и одобреното продължение на проекта до края на 2021, той ще предложи още една серия от изследвания върху малките и средни предприятия, както и върху институции на висшето образование и управлението. За повече информация относно проекта и предстоящите събития посетете, ако обичате, Интернет страницата ни
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr.
Проект KnowING IPR „Стимулиране на иновации в Дунавския регион чрез обработка на данни и управление на интелектуалната собственост“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз ERDF, IPA, ENI.

Източник: https://sakarnews.info/


image0 (9K)