НАЙ-НОВИ:

Хартиените рецепти остават и след 1 юни

МЗ променя Наредбата, предвиждаща само е-рецепти – по искане на Българския лекарски съюз

И след 1 юни 2021 г. аптеките ще могат да продължат обработването на хартиени рецепти, а лекарите – да изписват лекарства „аналогово“ – върху рецептурни бланки с бял цвят.

Това съобщиха днес от Министерството на здравеопазването, което ще промени Наредба №4, според която от новия месец рецептите трябваше да са само електронни.

Предложението е дошло от Българския лекарски съюз. Основание за промяна в подзаконовия нормативен акт са както затрудненията, които срещат медицинските специалисти без сключен договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на които се налага да извършат допълнителни разходи за внедряване на софтуер за издаване на е-рецепти, така и трудностите пред лекари, които предписват лекарствени продукти на хоспитализирани пациенти, обясняват от ведомството.

-->

Така от 1 юни се дава възможност всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител, рецептурна бланка с бял цвят. Предложената алтернатива гарантира пълен достъп на населението до лекарствени продукти, в т.ч. предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари. Целта е да се осигури достъпа на всички граждани до лекарствени продукти чрез създаване на необходимите възможности за предписване.

Министерството на здравеопазването, във връзка с постъпило становище от НЗОК, предлага и промяна в текстовете, засягащи протоколите, издавани от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология. Предлага се да отпадне изискването за преиздаване на тези протоколи, а същите да се изпълняват до изтичане срока им на валидност. Предложението на НЗОК е продиктувано от идентифицирани затруднения както за комисиите в лечебните заведения, така и за здравноосигурените лица с онкологични заболявания. С новите текстове, които МЗ предлага, ще се гарантира навременно лечение на българските пациенти чрез предписаните им лекарствени продукти, като не се допусне възможност да настъпи неблагоприятно въздействие от преиздаването на протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология.

От МЗ припомнят, че действащата Наредба № 4, предвижда протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология да се преиздадат по образец (приложения към Наредбата) и да се изпълняват до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи.

Всъщност издаването само на електронни рецепти трябваше да е факт – според плана на ръководството на МЗ по времето на третия кабинет „Борисов“, трябваше да е факт още от 1 май. Последва отлагане, а сега – отново връщане към варианта да е възможно издаване и на електронни, и на хартиени рецепти.

източник www.dunavmost.com ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови