Цитат на деня – 29 октомври

Деструктивността е резултатът от неизживения живот.

Ерих Селигман Фром – немски психолог и философ от еврейски произход, живеещ и работещ от 1940 г. в САЩ.


image0 (9K)