Чудесата на света: Сахара

Най-голямата пустиня в света това е Сахара. Нейната площ е почти една четвърт от африканския континент и се простира в дванадесет страни. Дължината й от изток на запад е 5600 километра, а от юг на север е 1800 километра.

В Сахара, както във всички други пустини, почти не вали дъжд, за това и се срещат малко растения и животни. Хората, които я обитават са се приспособили към специален начин на живот.

(Visited 20 times, 1 visits today)

image0 (9K)