Ще ви наемат ли на работа в Епъл – отговори

Ще ви наемат ли на работа в Епъл
1. Попитайте без значение кой от двамата: „Коя врата ще каже другия, че крие съкровището” И двама ще ви посочат неправилната и след това вие ще знаете коя е вратата, която ви е необходима.

2. Първо задайте въпроса: ”Вие ли сте този, който не лъже?”. След това попитайте: ”Кой е този, който казва истината?” или „Кой не лъже?” в зависимост от отговора. При първият въпрос ще получите отговори с „да” и „не”. Ако имате отговор „да” то това е човека който или казва истината или лъже, но поне ще сте сигурни, че ще ви кажат истината при вторият зададен от вас въпрос. Задължително попитайте: ”Кой е този, който казва истината?” и задължително ще изкопчите правилния отговор. Ако отговорът на първият въпрос е „не” то той задължително лъже. Затова след това го попитайте:”Кой не лъже?”.

3. Трябва да проследите дали шапките са четни или нечетни. След като попитат първият какъв цвят му е шапката той има шанс 50 на 50 да отговори правилно. На другите им е гарантирано, че ще отговорят правилно. Човекът отзад преброява какъв е броя на зелените шапки. Ако е нечетен ще каже, че е зелена и обратното- ако е четен ще каже червена. Вече следващия човек пред него ще знае колко шапки в даден цвят ще има и преброява колко зелени шапки има. Ако са нечетни, значи и той е със зелена. Казва червена и ще оцелее. След това ще има нечетен брой зелени шапки. След това и третия човек ще знае с какъв цвят е шапката му. Ако е видял нечетен брой зелени шапки значи и той е със зелена. Важното е хората пред  другия да следят цветовете дали са нечетен брой и така ще разберат с какъв цвят шапка са. Това е гаранция че поне 9 от 10 човека ще се спасят ако следват логиката.

4. Лампите светват и угасват 100 пъти. Накрая стаята остава празна. Представете си, че само един човек е намазан по челото. Казва се в задачата, че поне един от тях е с нарисувано лице. След като загасят лампата и я пуснат то той си тръгва. Сега да си представим, че двама са с нарисувано лице. Единият от тях си мисли „Аз или имам синьо чело или нямам синьо чело. Ако аз нямам такова, другият човек отсреща пред мен ще реши, че има синьо чело и ще напусне стаята” или „Ако имам синьо чело, тогава другият човек ще стои и следователно и аз трябва да имам такова. Затова и двамата трябва да напуснем при второто загасяване на лампите.” След като повториш тая логика 100 пъти ще намериш верният отговор

(Visited 20 times, 1 visits today)

image0 (9K)