1.5 милиона лева са влезли в общинската хазна на Стара Загора от нарушители и Зелена зона

1.5 милиона лева са влезли в общинската хазна на Стара Загора от нарушители и Зелена зона

1.5 млн. лв. през 2022 г. са постъпили в бюджета на Община Стара Загора в резултат на заплащането за престой в Зелената зона, както и от санкции на нарушители, съобщи кметът Живко Тодоров. Над 17 000 са общо за отминалата година глобите с фиш. 3963 пъти скоби са били поставяни на автомобили. В 2265 случая се е стигало до намеса на паяк и превозното средство е било репатрирано. „Въпреки че заплащането на престоя на лека кола в централната градска част е електронно, продължава неспазването на правилата“, отчете кметът.

126 изоставени автомобила са били премахнати.

През миналата година Общината е съставила общо 621 акта за административни нарушения. Най-голям е броят на глобите за нарушаване на обществения ред – 303, в които влизат и вандалските прояви по общински съоръжения, следван от санкции на водачи на МПС. За управление на отпадъците глобите са 43, а по линия на ветеринарномедицинската дейност – 23.

Кметът Живко Тодоров оцени като негативни обобщените данни. По думите му числата сигнализират, че въпреки публичното говорене и санкциите правилата продължават да не бъдат спазвани. „Имаме много съставени актове, което от една страна не е добре, защото показва ниска култура на хората. Ако сме санкционирали 621 души, това означава, че нарушителите са в пъти повече, тъй като няма как да хванем всички. В същото време броят на установените нарушители показва, че местната администрация не бездейства и осъществява необходимия контрол“, подчерта Живко Тодоров.

Живко ИВАНОВ

Публикувано с изричното съгласие на https://starozagorskinovini.com/ .


image0 (9K)