416 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през декември

През декември 2015 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 416 безработни лица. На първичния пазар през декември 2015г. са устроени общо 378 лица, по мерки за заетост – 2 лица и по програми за заетост са постъпили на работа 36 лица.

През декември са обявени 234 работни места на първичния пазар на труда. В програми за заетост и обучение от началото на годината в област Стара Загора са включени 1034 безработни лица.
По Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица са включени в заетост 26 безработни лица.
По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 106 лица по “заявки” за „личен асистент“.

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:
По програма „Старт на кариерата“ са работили 28 лица.
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания- по програмата са работили 43 лица.

По насърчителни мерки на заетост са включени 105 лица. По Схема “Аз мога повече“ 6387 лица са включени в обучение, в т.ч.: 3505 – за професионална квалификация, по чужд език – 2554 и по дигитална компетентност – 328 лица. Завършили обучение 6324 лица. По Схема „Подкрепа за заетост“ са подадени 497 заявки и са заявени 2429 места. 1677 лица са включени в заетост.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)