45 години излиза старозагорският вестник „Септември“

Преди 77 години на днешния ден през 1945-та излиза първият брой на един от най-дълго съществувалите вестници в Стара Загора – „Септември”. Издава го редакционен комитет с първи главен редактор Здравко Св. Тодоров.

По-късно главни редактори са Константин Коняров, Денчо Баров, Константин Колев, Йордан Стоев и други.

Под заглавието „Септември“ вестникът е издаван до 1990 година.


image0 (9K)