НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Община Стара Загора дава 30 000 лева за доставка на инертни материали

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0069 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: „Доставка на инертни материали за нуждите на Община Стара Загора“ Кратко описание / документация : „Доставка на инертни материали за нуждите на Община Стара Загора“ […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 50 000 лева за абонаментно сервизно техническо обслужване на автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0070 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/today/163523 Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: „Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране“ Кратко описание: В […]

Прочети още

Мини Марица-изток дава 838 800 лева за доставка на зъби за кофи на роторни багери

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0094 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на зъби за кофи на роторни багери Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка чрез покупка на зъби за кофи на роторни багери, както […]

Прочети още

Мини Марица-изток дава 76058 лева за застраховане на МПС

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0095 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: Застраховане на МПС чрез сключване на застраховка „Пълно Kаско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС” Кратко описание/документация: Застраховане на МПС чрез сключване на застраховка „Пълно […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 340 000 лева за доставка на гориво

Повече информация можете да намерите на сайта на обществените поръчки  

Прочети още

Община Стара Загора дава 70 000 лева за осигуряване на интернет свързаност

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0051 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 95 000 лева за цветя и декоративни храсти

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на цветя, декоративни храсти, широколистни дървесни видове за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции Кратко описание / документация: „Доставка на цветя, […]

Прочети още

Мини Марица-изток дава 33 600 лева за ремонт на компютърни системи

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0090 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Извънгаранционен ремонт на компютърни системи, печатащи и копиращи устройства, активно оборудване и радио устройства за компютърни мрежи Кратко описание/документация: Кратко описание / документация: Предмет […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 115 000 лева за препарати за химизация на водата в общински плувен басейн

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0047 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/144114 Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на препарати за химизация на водата в общински плувен басейн, гр. Стара Загора Кратко описание: Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител, който […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 45 000 лева за резервни части за помпи

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0078 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за помпи от типа 200Д и 300Д Кратко описание/документация: Доставка чрез покупка на резервни части за помпи от типа 200Д […]

Прочети още
Left Menu Icon