Категория: Обществени поръчки

Общинари разрешават да се строят фотоволтаици на 1200 декара

Общинари разрешават да се строят фотоволтаици на 1200 декара
Материалът Общинари разрешават да се строят фотоволтаици на 1200 декара е публикуван за пръв път на Sakarnews – новини, анализи, коментари от Югоизточна България. …

Община Стара Загора дава 30 000 лева за доставка на инертни материали

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0069 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование:….

Община Стара Загора дава 50 000 лева за абонаментно сервизно техническо обслужване на автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0070 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/today/163523 Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на….

Мини Марица-изток дава 838 800 лева за доставка на зъби за кофи на роторни багери

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0094 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на….

Мини Марица-изток дава 76058 лева за застраховане на МПС

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0095 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: Застраховане на….

Община Стара Загора дава 70 000 лева за осигуряване на интернет свързаност

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0051 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на….

Община Стара Загора дава 95 000 лева за цветя и декоративни храсти

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование:….

Мини Марица-изток дава 33 600 лева за ремонт на компютърни системи

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0090 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги….

Община Стара Загора дава 115 000 лева за препарати за химизация на водата в общински плувен басейн

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0047 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/144114 Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка….

Мини Марица изток дава 45 000 лева за резервни части за помпи

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0078 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Доставки….

Община Стара Загора дава 70 000 лева за доставка на строителни материали, инструменти и консумативи

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0048 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:   Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на….