НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Община Стара Загора дава 70 000 лева за доставка на строителни материали, инструменти и консумативи

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0048 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:   Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на Община Стара Загора Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на […]

Прочети още

Ще ремонтират покриви на ОбА и начално училище

Ще ремонтират покриви на ОбА и начално училище
Материалът Ще ремонтират покриви на ОбА и начално училище е публикуван за пръв път на Sakarnews – новини, анализи, коментари от Югоизточна България. …

Прочети още

Мини Марица-изток ЕАД дава 180 000 лева за ремонт на автокранове

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0066 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: Ремонт на автокранове Кратко описание: Кратко описание / документация : Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на автокранове, по обособени позиции, както следва: 1) […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 79 307 лева за консултантски услуги

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0040 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: „Консултантски услуги във връзка с управлението на Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 111 242 лева за СМР на обществената тоалетна в парк „Пети октомври“

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0041 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: „Извършване на строително монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв. 1в по плана на гр. Стара Загора“ Кратко описание: В рамките на […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 435 038 лева за доставка на спирално-конусни предавки за ТМО и ГТЛ

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0047 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: „Доставка на спирално – конусни предавки за ТМО и ГТЛ“ Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка чрез покупка на спирално […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 66 055 лева за пакетирани стоки за нуждите на ОП „Ученическо хранене“

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0030 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: „Доставка на варива, макаронени изделия и пакетирани стоки за нуждите на общинско предприятие „Ученическо хранене“ в гр. Стара Загора“ Кратко описание/документация: За нуждите на общинското […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 180 883 лева за преустройство на част от съществуваща сграда

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0008 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: „Преустройство на част от съществуваща сграда в зала за мероприятия“ – п.и. с идентификатор по КККР 68850.503.9905.4.1, у.п.и. І-505, кв. 298, гр. Стара Загора по […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 356 744 лева за ремонт на покрив и сграда

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0004 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“ Кратко описание/документация: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“, целящ за подобряване […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 9 000 лева за доставка на зърнен и комбиниран фураж

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: „Доставка на зърнен и комбиниран фураж за изхранване на тревопасни животни и птици в Зоопарк – Стара Загора“ Кратко описание: Предметът на поръчката е доставка […]

Прочети още