Категория: Обществени поръчки

Мини Марица-изток дава 34700 лева за доставка на машинни болтове и гайки

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на….

Община Стара Загора обяви търг за отдаване под наем на общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на 14 обекта Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе….

Община Стара Загора дава 92 000 лева за пощенски и куриерски услуги

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0053 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование:….

Община Стара Загора дава 3 042 451 лева за строително-монтажни работи

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0050 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование:….

Мини Марица изток дава 1 170 219 лева за обувни изделия

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0092 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на….

Мини Марица изток дава 55 800 лева за вулканизационни инструменти

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0093 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на….

Мини Марица-изток ЕАД дава 499 936,90 лева за доставка на резервни части

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0085 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование:….

Мини Марица-изток ЕАД дава 26 980 лева за абонаментно сервизно обслужване

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0087 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на….

Мини Марица изток дава близо 50 000 лева за доставка на водно-карбамиден разтвор

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0086 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката:….

Мини Марица изток дава 87 000 лева за втулки

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0079 Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка….

Мини Марица изток дава 523 665 лева за природен газ

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0080 Начин на възлагане / пазарни консултации: Пряко договаряне Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка….

Мини Марица изток дава 304 000 лева за резервни части на автомобили

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0057 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката:….

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!