Категория: Обществени поръчки

Община Стара Загора дава 4500 лева за публичност и визуализация по проект

Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0014 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: “Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр…..