Български академик създава т.нар. дивергентно-конвергентен метод за решаване на научни проблеми

От „1000 причини да се гордеем че сме българи“

№ 6

AzariaPolikratovАзаря Поликаров (1921 – 2000) е български академик от еврейски произход, учен от световна величина, физик, философ на науката. По време на ученическите си години поддържа кореспонденция с Алберт Айнщайн. Завършва Физическия факултет на Московския държавен университет. Владее почти всички европейски езици. Дълги години работи като специалист към ЮНЕСКО във Франция. Има над 400 труда на четири езика в областта на философията на физиката, логиката и методологията на познанието. Създава т.нар. дивергентно-конвергентен метод за решаване на научни проблеми. През цялата си кариера си сътрудничи с най-големите учени в света. Изнася цикли и отделни лекции в редица руски, германски, белгийски, датски и други университети.


image0 (9K)