Безплатен СМС от EVN предпазва клиентите от изключване на тока

Над 97 000 клиенти на EVN България са се регистрирали за SMS или имейл известяване при пропуснат срок на плащане

Безплатната услуга значително намалява риска от прекъсване на електрозахранването поради неплащане в определените срокове.

Над 97 000 клиенти на EVN България са се регистрирали през последните три години за получаване на SMS или имейл известяване при пропуснат от тях срок на плащане. С безплатната услуга клиентите получават своевременно известия по SMS или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсване на снабдяването, което позволява клиентите да бъдат своевременно информирани за свои задължения. Това води до значително намаляване на риска от прекъсване на електрозахранването поради неплащане в определените срокове.

Чрез безплатната услуга за Известяване чрез SMS или имейл клиентите могат по лесен и удобен начин да се информират предварително за:

  • стойността на сметката за консумирана електроенергия – веднага след нейното издаване. Известяването съдържа информация за срока на отчитане, консумираните киловатчасове, дължима сума и краен срок  за плащане.
  • просрочени неплатени задължения, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това прекъсване на захранването.

Услугата е достъпна за всички битови клиенти на дружеството и е напълно безплатна. Тя се заявява лесно и удобно по един от следните начини – на имейл info@evn.bg, чрез подаване на декларация на място в удобен EVN Офис или по поща (адрес: EVN България, ул. „Христо Г. Данов“ 37, 4000 Пловдив, България).


image0 (9K)