Безплатно езиково обучение, обучение по специалност и работа в Германия за младежи

ВАЖНО! Срокът за записване – до края на февруари

Професионално обучение на младежи в специалност „Гериатричен специалист” в провинция Северен Хесен, Германия по Проект ABANO II по програма MobiPro- EU – 15-0077

Прооектът се реализира едновременно в България и Испания. Броят на участниците от България е ограничен до 15 човека.

Обучението се провежда в професионалните училища за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце, Германия.

Езиковият курс се организира от Фондация АВО- България със седалище Стара Загора, ул. Г. Михайловски 8, и ще се проведе в нейните помещения. Курсът е ежидневен и цели овладяване на 3 нива на немски език А1, А2 и B1 в рамките на 600 уч. часа и ще приключи с изпит ниво B1 (ОЕЕР). Редовното посещение на курса е задължително.
По проект ABANO II могат да кандидатстват младежи от цялата страна, които отговарят на изискванията. Участниците трябва да имат готовност да се пренесат да живеят в Стара Загора за времетраенето на курса за 6 месеца, ако не живеят в област Стара Загора. В зависимост от резултатите от изпита ще има и поправителен изпит през м. септември, след практиката в Германия.
Практика: 01.08. – 26.08.2016 год. Участието в практиката в медико- социалните домове за възрастни на AWO- Северен Хесен преди започване на обучението е задължителна. Младежите ще се запознаят с техните колеги от Испания по проекта, ще придобият първи впечатления от професията „Гериатричен специалист”, ще посетят училищата и ще имат съпровождащо езиково обучение.
Обучение: 01.10.2016 год – 30.09.2019 год. Обучението в професия „Гериатричен специалист” се състои от 40 % теория и 60% практическа работа и ще се проведе в професионалните училища и домове за медико- социални грижи за възрастни на AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце. Обучението завършва с държавен изпит и диплома степен „Гериатричен специалист”.
Езиков курс по немски в Германия: По време на обучението участниците ще имат съпровождащ курс по немски език до 18 месеца с цел сертификат B2 (ОЕЕР). Курсът ще бъде организиран от Volkshochschule в съответните градове.
Настаняване: AWO- Северен Хесен, както и общините на градовете Фулда, Касел и Хомберг, които са партньори по проекта, ще осигурят достъпни като наем и удобни жилища, стаи в общежития на болнични заведения или отделни стаи в частни домове за престоя на участниците по време на практиката. В повечето случаи тези жилища остават и за обучението, но ако участниците имат други претенции или проблеми с жилищата, те ще получат подкрепа при намиране на по- подходящо.
Пътуване до Германия: Фондация АВО- България ще организира пътуването на участниците до Германия по време на практиката. Заминаването за началото на обучението участниците сами ще решат как да пътуват. В проекта има предвидени 500 евро начален капитал, с който те ще покрият този разход.
Участниците в проект ABANO II ще получат Договор за обучение. За тях важат същите законно установените условия, както и за немските им колеги. След завършване на обучението участниците могат да направят свободен избор за бъдещето си, т.е. те нямат задължение да работят в Германия или да плащат неустойки заради избора си.
По проекта ще бъдат финансирани следните дейности и разходи:
1. Езиковият курс по немски език в гр. Стара Загора.
2. Всички разходи по пътуването до Германия по време на практиката.
3. Пътни разходи на участници, живеещи извън гр. Стара Загора за посещение на езиковия курс.
4. Пътни разходи до стойност 300 € по време на обучението за едно прибиране в родината на всеки 6 месеца.
5. 500 € стартов капитал при започване на обучението в Германия, включващ и пътните разходи до Германия при започване на обучението.
6. Съпровождащо езиково обучение до 18 месеца, целящо ниво B2 (OEEР) на немски език.
7. Социално- педагогическа грижа.
8. Обучението ще бъде платено по 818,00 € месечно за покриване на разходите за живот в Германия. Практиката също ще бъда платена. В случая практиката ще продължи 26 дни = 26/31 от 818 €.
9. Помощ при търсене на жилище.
Обучението в професията „Гериатричен специалист” е на равно квалификационно ниво с това на „медицинска сестра”  само в Германия, Австрия и Швейцария. Двете специалности се припокриват на 75 %, въпреки това са две различни професии с еднакъв квалификационен статут в тези държави. Съществува правова рамка за придобиване на втора квалификация „Медицинска сестра” в рамките на 6 месеца – 1 година след успешно завършване на обучението за „Гериатричен специалист” с полагане на допълнителен изпит. Това би било от интерес за признаване на дипломите в България като бакалавър „Медицинска сестра“.

Необходими документи за кандидатстване: Участниците в проекта трябва да бъдат одобрени от Централната посредническа служба за чуждестранни специалисти към Федералната служба по заетостта на ФР Германия. За допускане до участие в проекта трябва да бъдат предоставени следните документи:
1. Копие на валидна лична карта.
2. Копие на дипломата за завършено средно образование (с превод на немски език).
3. Копие на приложението към дипломата (с превод на немски език).
4. Копие от сертификат от вече придобити знания по немски език.
Документи за кандидатстване се приемат до 01.02.2016 год. Превод на документите на немски език е необходим само за избраните участници.

Партньори подпомагащи проекта са: Областна управа, Стара Загора, Община Стара Загора, Бюрото по труда и EURES в града.

За контакти и допълнителна информация:
Фондация АВО- България
Ул. Г. Михайловски 8
Web: www.awo.bg
Координатор по проекта: Анелия Парапанова
Тел: 0877431100
Mail: а[email protected]

Бюрото по труда
Ул. Стефан Караджа 7
Гр. Стара Загора 6000
Тел: 042 3 41 44

EURES
http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&eid=15
Програма MobiPro- EU
http://www.thejobofmylife.de/de/

(Visited 6 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)