Учители от България и Северна Македония обменят опит по проект от програмата „ЕРАЗЪМ+“

Учители по история и майчин език от България и Северна Македония обсъдиха учебните програми на учениците по двата предмета.

Събитието беше част от дейностите по проект на българската Фондация за интегриране на неравнопоставените групи в обществото (ФИНГО) и македонската неправителствена организация от град Кратово- АЕКВИТАС. Проектът на българската фондация е на тема „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и е финансиран по програма „Еразъм +“.

Разговорите между педагозите се фокусираха около две теми: разцвета на славянската средновековна култура и славянските езици като индоевропейски езици. Учителите от двете страни споделиха помежду си добри практики от преподавателската си дейност, които да стимулират интереса на учениците към двете теми. Беше обменен опит и техники за мотивиране на младежите към работа в екип, формиране на критично мислене и способността към самооценка. Предстои да се осъществи и обмен на младежи, които ще направят експедиция по исторически места в България. С помощта на своите преподаватели те ще изследват традициите и обичаи в България и Северна Македония. Резултатът ще бъде издаване на брошура с обобщените данни от творческото изследване на младежите. То ще има продължение в Северна Македония през следващата година.

ЕК не носи отговорност за публикуваните материали

.

(Visited 10 times, 1 visits today)

image0 (9K)