Бюрото по труда – Стара Загора организира информационен ден за възможностите за работа в ЕС

Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора в партньорство с Агенция за регионално икономическо развитие организира информационен ден на ”EURES и права за работа в ЕС”.Той ще се проведе на 23 април от 10:00 часа в Дирекция ”Бюро по труда” на ул. ”Стефан Караджа” № 8, ”Център работа”, стая № 202.
Инициативата се организира за всички, които се интересуват от възможностите за работа в страните от ЕС.
Ще бъдат разяснени въпроси от рода на: как да кандидатствате, ако сте харесали работно място; легални ли са обявените работни места; трябва ли ви разрешение за работа; ще бъде ли признат трудовият ви стаж; ще бъде ли признато професионалното ви образование и други.


image0 (9K)