До два месеца извеждат децата от социалните домове от Старозагорски район в къщички от семеен тип

Общо 34 деца са настанени в специализирани места за отглеждане – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), от началото на кампанията за тяхната деинституционализация в община Стара Загора.
Днес (23 април) бяха изведени и последните възпитаници на Дома за деца с умствена изостаналост в село Сладък кладенец. Парти с балони и музика ги посрещна в новото жилище, чийто стандарт надхвърля този на много български семейства. Изведени са още и възпитаниците на Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в село Петрово и Дома за медико-социални грижи в Стара Загора.

Те са настанени в три от общо 7-те ЦНСТ, които общинската администрация построи. Това съобщи заместник-кметът Иванка Сотирова при представянето на проекта „У дома, а не в дом“ на стойност 730 000 лв., с продължителност 12 месеца, по който бенефициент е община Стара Загора. Целта на проекта е изграждане на нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа в общината с най-много социални домове в страната.

Остават още 50 деца, които до края на месец май също трябва да бъдат настанени в останалите къщички, в които условията са прекрасни, съобщи д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“.


image0 (9K)