Как да четем онлайн договори за заем и на какво да обърнем внимание?

Новите технологии продължават да променят начина на живот, да дават свобода на избора, удобство и сигурност. С тяхното развитие и появата на бързите кредити, за които се кандидатства изцяло онлайн, подписването на договор за заем от разстояние не е изключение, а все по-отчетлива практика.

Това, че кредитът се отпуска онлайн, не прави договора, който сключвате, по-маловажен и не ви освобождава от отговорно поведение спрямо институцията, отпускаща кредит, нито нея от законовите ѝ задължения в качеството ѝ на финансова институция, отпускаща кредити. Онлайн договорът следва да получи отговорно отношение и внимателен преглед преди подписване от ваша страна.

За какво да внимавате, когато подписвате договор за заем онлайн?

За да си гарантирате сигурността, безпроблемното получаване и безпроблемното връщане на заетите средства, когато кандидатстване за кредит онлайн, обърнете внимание на следните точки от договора:

  • Идентификационни данни на кредитора. Проверете надлежно регистриран ли е като финансова институция.

  • Основни характеристики на кредита. Включват общ размер, срок на договора и общата сума, която ще е необходимо да върнете. Общият размер на кредита трябва задължително да бъде посочен в договора ви. Общата сума, която ще трябва да върнете, ще ви помогне да прецените колко всъщност ще ви струва този кредит и изгоден ли е той за вас или е твърде скъп. Срокът на договора ще ви помогне да разберете кога трябва да погасите кредита. Знаейки крайния срок, ще ви бъде по-лесно да планирате бюджета си и да предвидите приходите и разходите така, че да не просрочите датата за плащане на кредита.

  • Разходи по кредита. В договора за онлайн кредит е важно да присъства информация за годишния процент на разходите, който ще ви ориентира за оскъпяването на кредита много по-добре от лихвения процент, тъй като обхваща освен лихвите и други плащания, които ще е необходимо да извършите във връзка с вашия кредит.

  • Информация, свързана с последиците от забавяне на вноска и невръщане на кредит в договорения срок. Когато теглите кредит, рядко го правите с мисълта, че няма да може да го погасите в срок, но животът е непредвидим и е добре да сте запознати какво следва при неспазване на договора от ваша страна. Информацията за наказателни лихви, такси и всякакви допълнителни разходи, с които може да бъдете натоварени, ако не сте съвестен кредитополучател, следва да се съдържат в договора.

  • Ситния шрифт. Не го пропускайте. Там често се съдържа важна информация.

Друга информация, ценна за вас и вписана в договора, е правото ви на отказ от него в 14-дневен срок след сключването му, възможностите и реда за предсрочно погасяване на заема и правото ви на екземпляр от договора.

(Visited 8 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!