НАЙ-НОВИ:

Над 1/4 от домакинствата в страната са от един човек

домакинствата в страната

Над 25 % от домакинствата в страната са от един човек. Това коментира д-р Богдан Богданов от Националния статистически институт за БНР, по повод направено мащабно проучване за регионалното и социално-икономическо развитие.
Държавата трябва да предприеме политика за оказване на грижи за възрастни и болни хора. Също така трябва да бъдат въведени мерки и политики, които стопират възможността за отчуждаване на младите хора, което ги прави асоциални с всички отрицателни последици за тяхното развитие.
Според изследването, през 2020 година населението на България ще падне под 7 млн. души. Това ще се отрази тежко на пазара на труда и на издържането на хората, които са извън трудоспосбна възраст.
Любопитна тенденция е, че все повече нараства концентрацията на работна сила в големите центрове, но повечето хора избират да живеят в периферията им:
Близките части до градовете, до ядрата създават по-добри условия за живот. С развитието на пътната инфраструктура и т.н. могат вече по-лесно да се придвижват от местоживеенето до местоработата.
Това обаче води до редица нови проблеми, едно от които е, че се увеличава замърсяването на периферните части. ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови