“ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД – 20 години експерти в енергетиката

Днес се навършват 20 години от създаването на фирма “ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД , гр. Стара Загора.

Основната дейност на фирмата е съсредоточена в разработка и внедряване на ноу-хау в областта на енергетиката: ел. монтажни и ел. ремонтни работи по основното и спомагателното оборудване на ел. централи и подстанции, в т.ч. модернизация на ел.разпределителните уредби средно и ниско напрежение, рехабилитация на мощни турбогенератори и силови трансформатори на ТЕЦ; изпълнение на проекти – проектиране, монтажни, пускови работи, въвеждане в експлоатация и сервизна поддръжка по системите за КИП и А на енергоблоковете, внос и износ на резервни части, агрегати и машини за ТЕЦ и въгледобива.

image0 (9K)

energy-2_resized

От създаването си през 1996 година до сега фирмата е участвала в почти всички проекти по рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 2″ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 3”, сега „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД и новата централа ТЕЦ „AES Гълъбово”. Като партньор на „Енемона” АД за последните 10 години е участвала и в проекти по модернизация на 1000 MW блокове на АЕЦ „Козлодуй” – част КИП. Продължава да поддържа контактите и дейността си в чужбина. Понастоящем “ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД изпълнява проект по изграждане и въвеждане в експлоатация на комплекс по преработване на радиоактивни отпадъци на площадката на Игналинската атомна електроцентрала в Литва. За тези години са изпълнени много договори по ЗОП за планови и аварийни ремонти на генератори, трасформатори, електрически двигатели. Фирмата поддържа добри отношения с МЕИ София и с доставчиците на ел.апарати и машини, в т.ч. от Русия, Украйна, Алстом Грид, Сименс, АВВ, Шнайдер Електрик и др.

Екипът на сайт ЗАРАТА поздравява всички служители на “ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД , гр. Стара Загора по случай 20-та годишнина и им пожелава успехи в работата и просперитет на фирмата в България и в чужбина!

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!