НАЙ-НОВИ:

Еволюция на астрологията

Скъпа Алена, интересно ми е, че астрологията поне засега се базира на движението на небесните тела в нашата галактика. Поради отдалечеността дали звездите в останалите галактики ни оказват въздействие, за което ние не подозираме?

За най-отдалечените е ясно, че за съществуването им още не се знае. Астрономите твърдят, че познават едва около пет процента от Вселената ни, и не отричат, че нейната възраст вероятно е по-голяма, отколкото в момента се твърди официално. Но най-близките галактики до нас, техните небесни тела дали някога ще бъдат изследвани до степен да бъдат включени в книгите по астрология? Аз лично се съмнявам, че всяка галактика съществува отделно за себе си. Предполагам, че имат връзка помежду си всички компоненти на Вселената, но засега е невидима.

Ако Ви е позволено и искате, споделете дали и астрологичните знания ще еволюират както тези в астрономията и астрофизиката. Дали ще се откриват и други небесни тела, влияещи върху нас? Аз вярвам, че е така, но вероятно тези тела трябва да се приближат, за да ги видим и усетим. Вярвам, че с помощта на Вашите знания можем да се подготвим за всякакви кризи – ако не физически, то поне психически.

Алена отговаря:

Голям оптимист си, след като вярваш, че с моите знания можем да се подготвим за всякакви кризи и ако не на обществено, то поне на личност­но ниво да ги избегнем. Не защото не е възможно, напротив, а защото е честа практика това, за което предупреждавам, да бъде отхвърляно в България за разлика от начина, по който се вслушват в думите ми, съветите и предупрежденията извън родината ни. Българската народопсихология не е възможно да променя, не се и опитвам и безшумно работя за благото на България, тъй както аз го разбирам и тъй както е нужно според разбирането за правилност във Вселената. Иначе присъствието на хора като мен на определени места и сред хора на планетата Земя е безсмислено.

Ще споделя каквото ми разрешиха моите Духовни Учители, защото, както често споменавам, човечеството все още не е готово за много от знанията, свързани с Вселената, и не само трудно ще ги възприеме, а и ще ги отхвърли, дори и правилни, докато минат години, за да бъдат отново потвърдени. Така се случи и преди 22 години, когато излезе първата ми книга „Буквар на Душата или как да чуем Гласа на Вселената“. Родни астрономи и физици ме гледаха със снизходителна ирония и надменно ми се подиграваха, когато разказвах, че скоростта на светлината не е константна величина, а променлива според пространството, през което минава, и както може да се увеличи спрямо известната ни досега скорост, така може и да забави своето движение до скоростта на самолет. За земното ядро разказах, за космическите трасета, за възрастта на Земята, която не е 4 милиарда години, а надхвърля 73 милиарда и още… но все присмех или безразличие получих. Това е в България, надменността на мнозина учени им пречи да се възползват от знания, които могат да превърнат клонове от българската наука във водещи на планетата и България да има повече от едно откритие в цялата си история като принос в световната наука. Затова съм доволна, че мога да съм полезна със знанията си на НАСА, въпрос на мащаб, знания и липса на комплекс за величие,  изявен у нас.

Земната наука, колкото и да ни се струва напреднала, дори в сравнение с последните 20 години, все още е безкрайно далеч от осъзнаването на факта, че никое разумно същество, поне до 23-о ниво на развитие, не би могло да има представа за възрастта на Вселената, която земната наука определя на 16-18 милиарда години, най-малко заради другия факт – когато Вселената, а Тя дали е само една, се е раждала, Времето не е съществувало. Третият факт е, че ние, хората, отскоро сме на 13-о ниво на интелектуално и духовно развитие, до 23-о ни делят вероятно милиони години, ако, разбира се, човечеството има потенциал да го достигне.

За познаваемостта на Вселената в количествено отношение ще кажа, че петте процента са силно надвишени и не се основават на никаква достоверна основа. Просто измислена хипотеза, която някой е припознал като достигнато знание. Замисли се – този, който твърди, че знае пет процента, той трябва да знае и докъде се простират останалите 95 процента. Бъди сигурна, че това познание за границите на постоянно разширяващата се Вселена никой, никъде на Земята не притежава, уви. Нито имаме техника, нито имаме знанията да разграничим край на Вселенското пространство, въпреки че това словосъчетание е безсмислено, от докосване на непозната материя, която възприемаме като край. Нека бъдем горди и дръзновени в порива си към знание земляни, но се смирим и кажем, че познаваме Вселената не 5 процента, а 0.000000000005 процента, като се надявам да не преувеличавам в количеството и качеството на достигнатото познание за нейния безкрай.

Астрологията непрекъснато се развива и обогатява, въпреки че обвързва само 12 от познатите 88 съзвездия с влиянието им върху живота и характера на хората, населяващи нашата планета, не защото някой астролог някога назад във времето си ги е харесал. Както съм ви разказвала, Душите на хората, чакащи прераждане, обитават незримите селения в тези съзвездия преди въплъщаването си в човешко тяло. Раждането на човешкото същество в зодиакалния знак е отражение на зодиакалното съзвездие, в което Душата е очаквала новото си въплъщение във физическо тяло. И това знание сме го наследили от първите заселници на Земята.

Извън познатите планети в Слънчевата система не сме повлияни от повече от 200 те милиона планети в нашата галактика – Млечния път, но сме повлияни от астероидите, както и от неподвижните звезди, повече от триста на брой, от които астрологията използва около петдесет, които също се включват в тълкувателната част на хороскопа, индивидуален или глобален, стига човек да ги е изучил и да има многогодишна практика на работа и тълкуване.

Що се отнася до другите галактики във Вселенската шир, които са неизброими, човечеството, познало засега само около три хиляди, още не е достигнало до тях, още нямаме техническата възможност да го сторим, да преминем границата поне със съседните галактически групи, а и е важно да се знае, че тези небесни тела нямат безконтролно движение из Вселенските простори и не е възможно да се доближат към нас, както и нашите планети и звезди към техните. Въпреки това вече са достигнати познания, доколко те са обществено достояние, е друг въпрос, за най-близките групи планети, на границите с тези галактики, които също като в нашата имат своето групиране и координатни системи. Категорична съм, че дори и когато астрономите дадат точна информация след век или два, не по-рано, това показа преходът ми във Времето и Пространството, за тези галактики и населяващите ги планети с разумни същества, това ще бъде само познание за очаквано реално общуване, но няма да оказва влиянието, което оказват планетите в нашата Слънчева система, нито ще повлияват характера ни, за да бъдат добавени към астрологичното знание и хороскопа на всеки землянин. Нека не пропускаме факта, че тези недостъпно далечни засега галактики и сега си съществуват и ако въздействаха върху човека, това влияние щеше да бъде отразено по някакъв начин в хороскопа, защото астрологията не е самозародила се на Земята наука, а Вселенско знание, донесено преди 480 хиляди години от първите заселници от последното преселение на нашата планета.

Взаимодействието между нашата и другите галактики, когато се осъществяват срещи с населяващите ги разумни същества, ще е на интелектуално и духовно ниво, стига да не ни възприемат като варвари, готови да завладяват, защото тогава, вместо да сме единно цяло, дори и влезли във Вселенското семейство, ще си останем изолирани, докато еволюираме до степента на невъзможност и нежелание да вредим на другите обитатели на Вселената.

Автор: Светлана Тилкова – Алена ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Коментарите са изключени.

Най-нови
Left Menu Icon