Георги Ранов подкрепя проект, според който всяко дете трябва да има свой дом

Областният управител инж. Георги Ранов и неговият заместник Мариана Кръстева се срещнаха днес с изпълнителния директор на българския клон на международната организация „Надежда и домове за децата” Георги Симеонов и с Валентина Симеонова – консултант по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 г.”, Проектът беше представен по време на срещата.

„Надежда и домове за децата“ работи приоритетно за реформиране на 31 институции за деца в страната. Част от философията на организацията е всяко дете да има свой дом и семейство, в което да се чувства обичано и защитено. Основните ѝ цели са устойчив характер на политиката по превенция и недопускане на настаняване на бебета от 0-3 г. в специализирана институция. „Надежда и домове за децата”, клон България, прилага моделa на Областен координационен механизъм като инструмент за ефективна работа на регионално ниво.

След като се запозна с проекта, инж. Ранов изрази готовност за оказване на съдействие за неговата реализация и в Старозагорска област.

През месец май в Стара Загора ще бъде създаден Областен координационен механизъм, в който ще бъдат поканени да се включат представители на всички институции, ангажирани на местно ниво с проблема за деинституционализацията на децата.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.