Глоба до 5000 лева за горене на отпадъци в печката

Такава глоба  е предвидена за тези, които изгарят боклуци нерегламентирано в печките си.

При едноличните търговци или юридическите лица, които горят или третират незаконно неопасни отпадъци, например, стари гуми, употребявани дрехи – глобата е от 1400 до 4000 лв. От 10 до 50 лв. глоба ще се връчва при маловажни случаи, пише 24 часа.

Най-висока ще е глобата за едноличните търговци или юридическите лица, които изхвърлят опасни боклуци на забранени места или ги горят незаконно. На тях ще им бъде наложена имуществена санкция от 10 до 50 хил. лв. Опасни отпадъци се считат – отработените масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми.

Това напомнят от Министерството на околната среда и водите. Започват проверки дали се горят отпадъци незаконно преди началото на отоплителния сезон. Тези проверки ще се извършват от Регионалните инспекции по околната среда и водите, които ще следят дали предаването на отпадъци с цел изгаряне се извършва само след писмен договор с лица, притежаващи документ за тази дейност по Закона за управление на отпадъци.

Особено внимание ще се обърне на: употреба на гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като те отделят отровни вредни емисии в атмосферата.


image0 (9K)