От 150 до 300 часа годишно се увеличава извънредният труд

Депутатите ще разгледат окончателно промените в Кодекса на труда, разширява се обхватът на еднодневните договори. Извънредният труд се увеличава от 150 до 300 часа годишно.

Предложението на Обединените патриоти предвижда 24 май да се отбелязва като Ден на Св. Св. Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Депутатите ще гласуват окончателно и промени в Закона за закрила на детето, които въвеждат допълнителни ограничения на употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите.

Поправките в закона, внесени партия „Воля“, са мотивирани от вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневите с неясен произход и субстанция, могат да нанесат върху подрастващите. Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им. Поражда нагласи, че пушенето е безвреден и приятен навик, посочват още от партията на Веселин Марешки.


image0 (9K)