Какви са нашите права, когато ни спират тока

Колко често се случва да ви „угасне” тока? На много места в България да прекъсне електричеството за няколко часа не е новина, но хората рядко си задават въпроса какви са техните права в такъв случай.

В „общите условия”, които всички ние сме подписали, изрично са упоменати случаите, в които електропреносните дружества имат право да ни спрат тока, обяснява ми юристката Виолета Кунева от проекта dogovor.at, предаде vesti.bg.

Такива са например „непреодолима сила или терористични действия” или пък „когато има опасност за здравето или живота на хора”. Авариите, заради които най-често се спира електрозахранването на обикновените потребители, които иначе стриктно плащат сметките си, също са упоменати сред тези случаи, в които биха могли да ни прекъснат
електричеството.

Първият начин, по който бихме могли да потърсим правата си в тези случаи, е да опитаме да докажем в съда, че аварията, заради която са ни „угасили” тока, е следствие на действие или бездействие от страна на предприятието.
Например, ако от компанията не са извършили необходимата профилактика или друго подобно нещо, заради което в крайна сметка се е случила повредата, тогава те са отговорни. В такъв случай от съда ще постановят какво обезщетение заслужаваме като потърпевши в ситуацията.

Това обаче е един много сложен вариант, при който е много трудно да се докаже вина на предприятието. Това е така, защото в договорите, които сме подписали, компаниите са „силната страна”.
По-добър е варианта, при който потребителят подава жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране. „Ако тя прецени, че дадено предприятие не изпълнява задълженията си по закон, може да даде предписания, който те са длъжни да изпълнят”, казва Виолета Кунева.
Такава жалба се подава до самото предприятие и то е длъжно да я предаде на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Какви са правата и задълженията ни, ако поради прекъсване на тока наш електрически уред се повреди.

Когато възникне вреда трябва да докажем дали предприятието носи вина за това или не. Първо се подава заявление до предприятието в три дневен срок. От там са задължени в срок от 24 часа да изпратят техници, които да установят на място каква е причината за вредата.

По време на проверката е възможно да се установи, че вредата е свързана с вашата електрическа мрежа в имота и те не отговарят за това. При авария в електропреносната мрежа те също не отготговарят за това. И третия най-благоприятен случай е да признаят, че вредата е по тяхна вина. В този случай се постига споразумение и те поемат поправката на уреда.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)