Какви въпроси да зададете, когато кандидатствате за работа

Интервюто за работа е двупосочно. Целта не е просто да отговорите блестящо на всички въпроси, които интервюиращият ви отправи, напомня.
По време на интервюто разполагате с време и възможност да разберете дали компанията е подходяща за самите вас. Важно е да зададете точните въпроси. Следващият път, когато ви попитат: „Имате ли някакви въпроси?”, не мигайте празно с очи, изричайки: „Не, мисля, че отговорихте на всичките ми въпроси”. Може да се каже, че този отговор е най-лошият, който може да излезе от устата ви. Започнете да задавате следващите въпроси и вижте къде ще ви отведе разговорът.
1. Какво представлява типичният работен ден на служителя, когото търсите?
2. Кои са най-големите предизвикателства за тази позиция?
3. Това нова позиция ли е?
4. Къде е сега човекът, който последно е изпълнявал длъжността?
5. Какво представлява изпитателният срок за позицията или пък етапът на обучение?
6. Как ще бъде оценявано представянето ми?
7. Какви са краткосрочните цели на компанията?
8. Колко голям е екипът, с който ще работя?
9. На кого ще докладвам?
10. С кои други отдели ще се наложи да работя съвместно?
11. Провежда ли компанията тиймбилдинги?
12. Можете ли да ми покажете примерни проекти, върху които ще работя евентуално?
13. Каква е културата на компанията и екипа?
14. Как се промени компанията от създаването й до сега?
15. Има ли нещо, което ви тревожи относно кандидатурата ми?

 


image0 (9K)