Кой е Захарий Княжески и защо Регионалната библиотека и улица в Стара Загора носят неговото име?

Захарий Княжески е псевдоним на Жеко Петров Русев – български възрожденски просветен деец, книжовник, фолклорист и дипломат.

Той е роден през 1810 г. в с. Пишмана, днес Княжевско, община Опан, Старозагорско, прекръстено на големия възрожденец през 1980. Учи в Стара Загора, Търново, Габрово и Света гора. Предприема пътешествия из Близкия Изток, Африка и Балканския полуостров.
Голямото му желание за повече знание го отвежда в Русия. Завършва Духовна семинария в Одеса като един от първите българи в руски учебни заведения.
Възрожденецът Захарий Княжески превръща работата за просветното и културно издигане на българския народ в смисъл на своя живот. Апостолската си мисия той вижда и изпълнява многопосочно.
Преди всичко е пионер на библиотечното дело у нас. В Русия той успява да издейства от частни лица и различни институти голямо количество книги. Между дарителите са Светия синод, Императорската академия на науките, Министерството на народното просвещение и други. С част от донесеното книжовно богатство, Захарий Княжески създава първите обществени библиотеки в България при 40 училища в различни градове и села. Захарий Княжески подарява на Мъглижкия манастир цял товар книги, донесени от Русия, създавайки първата в България обществена библиотека. Книгите са били докарани с десет каруци, теглени от волове, пакетирани в 40 сандъка. В завещанието си той изповядва желанието си с останалата част от книгите и личната му библиотека, да се създаде голяма публична библиотека в Стара Загора.
Захарий Княжески е и вещ педагог с много заслуги за просветното дело. Негова неотменна грижа е да издейства стипендии за млади българи, които да се учат в Русия за учители, лекари и акушерки.
Името му завинаги е свързано с девическото образование у нас. Той е човекът, осигурил възможността старозагорките Анастасия Михова /Тошева/ и Александра Милкова да получат образование в Русия. По-късно, заедно с тях поставя основите на девическото образование в Стара Загора. Въвежда в учебните програми изучаването на руски език.
Като книжовник оставя изследвания и книги в областта на етнографията, историята, медицината и селското стопанство.
Захарий Княжески е от тези българи, заслужено спечелили званието Народен будител.

На 3 април 1955 г. е открита Окръжна библиотека в Стара Загора, която носи името на великия възрожденец Захарий Княжески.  Има и уличка в централната градска част /зад съда/, която също е увековечила големия просветен деец.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.