КОЙ СЪЗДАДЕ КИРИЛИЦАТА

Българската историография, която е завладяна от славистиката, внушава на българите, че те са такива мухливи, че един от техните най-велики владетели – Симеон е изневерил на българския дух и слава и разпоредил да се замени глаголицата с нова азбука. Тази нова азбука, понеже ги няма вече Кирил и Методий да я създадат, е трябвало да бъде почти пълно копие на гръцката. Ама, че гърците са отявлени врагове на българите, това Симеон не го е интересувало. Иска си човека нова азбука и понеже не може да различава новото от старото си избира азбуката на гърците. И така, в държавата на Симеон, е била извършена културна революция, която обещавала на гърците да им предостави пълната власт над България.
Доводи за това, че не българите са направили кирилицата, а гърците в началото на гръцкото владичество(ХІ век), има в изобилие. По-важното е другото – дали е възможно най-големият гръкофоб в българската история доброволно и по самоинициатива да е направил и предоставил пробив в културата на българите за нахлуване на узурпатора от юг.
Ще завърша моето съобщение с едно просто сравнение: Ако приемем, че авторитарния режим на Симеон е бил някаква сянка от тоталитарната власт на Сталин, трябва да си отговорим на въпроса – дали е възможно в най-тежките години от Втората световна война тоталитарният диктатор да е разпоредил на своите книжовници да заменят руската кирилица с немската латиница за ползване в Русия и в другите страни на СССР. Ако поне един от читателите отговори положително, аз слагам оръжие в краката на славистите и обявявам великия Симеон за най-великия предател на българския народ.


image0 (9K)