Коронавируса намали с 20% приходите от осигуровки в НОИ

С 23% са намалели приходите от осигурителни вноски, 202 500 осигурени по-малко, двойно повече безработни с право на обезщетение, но два пъти по-малко болнични – така изглежда кризата с епидемията от коронавируса през погледа на НОИ.

За мярката 60/40, заради която бюджетът на държавното обществено осигуряване бе подсилен с 1 млрд. лв., са отпуснати едва 128.9 млн. лв. на 8411 работодатели за запазване на заетостта на 157 862 души. Данните са към 30 юни, а плащанията продължават и през този месец, пише Сега.

Спадът в броя на осигурените лица през април спрямо март е със 7.2%, а сравнено с декември 2019 г. – 8.3%. През април броят на осигурените е бил 2 593 800 души – с 202 500 души по-малко в сравнение с март, като най-голямо намаление се отчита при работещите на трудови правоотношения в масовата трета категория труд – 187 100 души. Слабо намаление са забелязва и в държавната администрация, но сектор „Сигурност“ – полицаи и военни, се увеличават спрямо декември 2019 г. от 67 300 на 67 500 души.

Кризата доведе до спад на приходите от осигурителни вноски, които са под 500 млн. лв. за май – 496.2 млн. лв., при 642.6 млн. през април. Намалението е 146.4 млн. лв., което е спад от близо 23%. През март приходите от вноски са били 633.7 млн. лв., като намалението спрямо февруари е почти 10 млн. лв.

НОИ отбелязват, че „Намалението в приходите от осигурителни вноски е в пряка зависимост от спада в броя на осигурените лица през април спрямо май. Намалението в приходите от осигурителни вноски обаче е по-голямо от това на осигурените лица, което подсказва, че освен съкращения на персонал е налице и намаление на общия брой на отработените часове в икономиката“.

Големият брой от нови безработни натовари системата с двойно повече хора, които ползват обезщетения за безработица. Известно е, че това наложи парите да се превеждат на два пъти през май и юни, като от НОИ обясниха това с необходимостта от извършване на допълнителни проверки за преценка на правото на лицата на този вид обезщетения. От малко под 70 000 лица през декември 2019 г., в средата на настоящата година броят на лицата с изплатени парични обезщетения за безработица е нараснал над два пъти до близо 147.5 хиляди души, посочват от осигурителния институт. Това обаче беше краткотрайно явление – след рязкото повишаване на новорегистрираните безработни с право на обезщетение през април на 68 151, то още през май броят им спадна на 30 206, а през юни вече влезе в почти нормални граници – 15 990 новорегистрирани.

Статистиката на НОИ потвърждава, че страховете на управляващите от първите дни на кризата, че задължителната карантина ще ликвидира бюджета за болнични, са  неоснователни. Болничните са наполовина по-малко от обичайното. През април, март и юни са приети почти два пъти по-малко болнични листове в сравнение с януари, февруари и март – логично при увеличена безработица, много хора в неплатен отпуск или работещи дистанционно. Увеличение има само на болничните листове поради карантина, но те са 20 754 броя за първите 6 месеца на годината при общо 1 273 242 листа за периода.

Окончателните данни показват, че правителството не успя да подаде ръка на бизнеса в най-трудните седмици на кризата. Към 30 април до фирмите са достигнали едва 7.8 млн. лв. по схемата 60/40. Те са за спасяване от съкращение на 25 185 души. Към 30 юни плащанията са на обща стойност 128.9 млн. лв., а обхватът – 8411 работодатели, поискали подкрепа за 157 862 служители. Едва 3-5% от подпомогнатите работници са получили над 1000 лв. компенсация. За 60-70% от наетите помощта е до 400 лв.

(Visited 6 times, 1 visits today)