Кръгла маса организират Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора

Кръгла маса на тема “ „За социално отговорен бизнес и закрила на нашите деца“ организират Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора. Дискусията ще се проведе днес, 5 февруари, от 14 часа в хотел „Верея“.

На кръглата маса са поканени представители на различни институции – местни и национални, бизнес организации, неправителствени организации, педагози, психолози, юристи, журналисти, всички, които искат да присъстват и да изкажат мнение.

Очаква се да бъдат направени предложения за промени в някои закони и наредби, касаещи работата на хотелиерите и ресторантьорите за превенция за закрила на децата, посещаващи такива обекти.


image0 (9K)