Луната се отразява върху езерото Сребърна сякаш е разтопено сребро (галерия)

Сребърна е сладководно езеро в България, разположено край река Дунав. Намира се край едноименното село, на около 14 километра западно от Силистра и на около 313 километра североизточно от Стара Загора.

[ad id=“225664″]

image0 (9K)

Сребърна е най-голямото крайречно езеро в страната. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 – 2,5 квадратни километра. То е защитен природен обект от национално и международно значение и привлича многобройни туристи.

Езерото Сребърна и територията около него представляват поддържан биосферен резерват, обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Славата му произлиза най- вече от две неща: намира се точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica и в него живеят уникални и разнообразни видове водоплаващи птици.

[ad id=“263680″]

Известни са няколко легенди за произхода на името Сребърна. Едната е за кан Сребрун, който загива в района в неравен бой с печенегите. Втората легенда разказва за заровена лодка,която била пълна със сребро, по бреговете на блатото. Според третата легенда името идва от вълшебната картина, наблюдавана вечерно време при пълнолуние. Когато луната е високо, нейното отражение създава илюзията за разтопено сребро.

В езерото гнездят 221 редки, изчезващи видове птици, 19 от които са вписани в Червената книга на България.

През 1942 година езерото е обявено за развъдник на водоплаващи птици, а през 1948 година е получило статут на птичи резерват. Сред най-интересните видове, които го обитават са къдроглавият пеликан, малка белочела гъска, патици, мустакат синигер, голяма бяла чапла, ням лебед, малък корморан и други.

[ad id=“236993″]

В периферията езерото е обрасло с блатна и водолюбива растителност. Растителното съобщество от тръстика заема около 2/3 от площта на резервата. Тук се срещат 139 вида висши растения, като 11 от тях са редки или застрашени от изчезване извън територията на Сребърна. Вторият по разпространение растителен вид е тънколистният папур , следван от широколистния папур. Сивата и червената върба също са широко разпространени.

До езерото Сребърна има Природонаучният музей, който е през 1983 година.

В него има притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.

[ad id=“236999″]

Сребърна е сред Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз и има печат.

В селото има множество хотелчета и къщи за гости, където може да отседнете, любувайки се на красивото езеро.

[ad id=“237001″]

(Visited 15 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!