Млекопроизводители излизат на протест в Стара Загора

Ръководствата на браншовите организации на млеко- и месопроизводителите си дават днес среща в Стара Загора, за да обсъдят съвместни протестни действия.
Инициативата е на национално сдружение „Тракийско мляко“.

По думите на Танчо Колев, ръководител на една от най-често протестиращите организации, проблемът е във все по-ниско падащите изкупни цени на млякото.

На практика от месеци насам продуктът се изкупува на цени доста под себестойността му, което обрича фермерите на фалит. В същото време продължава неконтролираният внос на млечни продукти, за които не се знае какъв е произходът им.

От две седмици фермерът от Раднево Михаил Тачев раздава безплатно по 1,5 т мляко добито от собственото му стадо. Към него се е присъдеинил и още един собственик на млекодойни животни от община Опан.

Преди началото на протеста си Тачев обясни, че млякото му се изкупува на цена малко над 0,5 лв. при себестойност 0,62 лв.

Началото на срещата е 11,00 часа, очаква се участниците да обявят решенията си от 14,00 часа. Източник: kmeta.bg


image0 (9K)