Мини Марица-изток дава 34700 лева за доставка на машинни болтове и гайки

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0001
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на машинни болтове и гайки
Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на машинни болтове и гайки по спецификация. Предметът на поръчката включва 289 артикула. Необходимото количество за всеки от тях е посочено в техническата спецификация на поръчката.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 34 700,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 19 януари 2021 (вторник), 23:59

(Visited 8 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!