Мини Марица-изток ЕАД дава 180 000 лева за ремонт на автокранове

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0066
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: Ремонт на автокранове
Кратко описание: Кратко описание / документация :
Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на автокранове, по обособени позиции, както следва:

1) обособена позиция № 1: „Ремонт на автокранове LIEBHERR“
Предметът на обособена позиция № 1 включва диагностика и ремонт двигател, скоростна кутия, трансмисия, окачване, спирачна система, електрическа уредба и кранова уредба.
Обем на дейностите за обособена позиция № 1: LIEBHERR LTM 1090-2 с товароподемност 90 t – 1 брой и LIEBHERR LTL 1080 с товароподемност 70 t – 1 брой.

2) обособена позиция № 2: „Ремонт на автокранове GROVE“
Предметът на обособена позиция № 2 включва диагностика и ремонт двигател, скоростна кутия, трансмисия, окачване, спирачна система, електрическа уредба и кранова уредба.
Обем на дейностите за обособена позиция № 2: GROVE GMK 2035 –с товароподемност 35 t – 3 броя, GROVE RT 760 E- с товароподемност 55 t – 1 брой и GROVE RT 540 E- с товароподемност 35 t – 3 броя.

Изискванията на Възложителя към предмета на обособените позиции са подробно описани в техническата спецификация на съответната обособена позиция и документацията за участие.

Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 180 000,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 29 юни 2021 (вторник), 23:59

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!