На 3 ноември в Стара Загора е открит Планетариум

1978 г. – в Стара Загора е открит Планетариум.

1892 г. (21 октомври – ст.ст.)- излиза брой 1 на “Старозагорски общински вестник”, официално издание на Старозагорското градско общинско управление. В рубриката “Новини от Стара Загора” вестник “Пловдив”, бр. 136 от 12 декември 1892 г. отбелязва: “Тук почна да излиза „Общински вестник”, дело похвално за кметството…”. “Старозагорски общински вестник” започва да излиза на 1-во, 11-то и 21-во число всеки месец, в тираж 300 екземпляра. През годините 1892-1928 има отделни прекъсвания и промени в заглавието и периодичността. Пръв отговорен редактор на вестника, е Крум Приматаров, печатането става в печатницата на П.Г. Хайрлов в Стара Загора. Издаването е финансирано от общинския бюджет, като средствата са оформени в нарочен параграф “Разноски за издаване на общински вестник” . Приходи получава от поместените обяви и реклами, и от абонамента. Централно място във вестника заемат протоколите от заседанията на Старозагорския градско-общински съвет. Печатат се още извлечения, разпореждания, прикази, обяви на кмета, Старозагорското общинско управление и съдебния пристав; обяви на дружествени фирми и граждани; статистически ведомости и др. Всяка година вестникът публикува бюджетът на градската община. През 1896 г. кметът Сава Казмуков подписва заповед за издаването на Общински сборник като притурка на “Старо-загорски общински вестник”. Книга първа на Сборника излиза през с.г., досега не е изяснено в колко книги и до кога е издаван Сборника. Преживял няколко големи пожара в общинската сграда, градът ни е останал почти без оригинални документи. Това определя значението на “Старозагорски общински вестник” като източник на информация за управлението и обществения живот в Стара Загора.

image0 (9K)

1892 г.- прави се първата канализация на града, отводния канал на Чифте баня. Старозагорската община решава да построи със собствени средства отходен канал на “Чифте баня” , за да може да бъде ползвана и от други граждани (Старозагорски градско-общински вестник, I, № 6, 1892). До 1897 г. липсва закон за благоустрояването на населените места. Въпреки това Старозагорският градски съвет провежда редица инициативи по планирането и регулирането на улици, изграждане на чешми и отводнителни канали.

1968 г. – открити завод за фуражни дрожди и новият корпус на завод „Червено знаме”.

1976 г. – в Стара Загора открит Дом на инвалида.

1983 г. – подписан договор за сътрудничество между Стара Загора и чешкия град Кошице.

(Visited 3 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!