Непълнолетните вече имат право да работят до 22:00 часа

Младежите между 16 и 18 година вече могат да работят до 22 часа, вместо до 20 часа каквото ограничение имаше досега, съобщават от Главна инспекцията по труда. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в брой 54 на Държавен вестник от днес (17 юли). Останалите защити при полагане на труд от малолетни и непълнолетни лица обаче остават. Те могат да работят при 7-часов работен ден, нямат право да полагат извънреден и нощен труд. Нощен е трудът, положен след 22 часа, а за лицата, ненавършили 16 години – след 20 часа.

[ad id=“225664″]

С промените се въвежда и нов вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Те са с продължителност от един ден и ще се заверяват от Главна инспекция по труда.


image0 (9K)