Незаконният дърводобив е поне 1 милион кубика годишно

Министерството на земеделието и храните ще отчете днес резултатите от взетите мерки срещу незаконния дърводобив.

В края на миналата година специалистите въведоха единна информационна система, която да следи пътя на дървесината от гората до търговците. Отново тогава 173 мобилни екипа се включиха в борбата срещу дървената мафия у нас.

По данни на неправителствения сектор незаконният дърводобив у нас възлиза на поне 1 милион кубика годишно. Това прави загуби за държавата в размер на 45 милиона лева. Най-тежко незаконните дървосекачи удрят районите на Видин, Мездра, Враца и Ботевград.

 


image0 (9K)