Осигуряват честоти за по-бърз мобилен интернет

Правителството освободи честоти за високоскоростен мобилен интернет. Това ще стане с промени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Промените ще дадат възможност на мобилните оператори да ползват честоти за развитие на електронни съобщителни мрежи от четвърто поколение (4G).

Осигурява се и спектър за безжично технологично оборудване за големи публични прояви като конференции, видеопрограми и други.

Промените в Националния план предвиждат отделяне на честоти за комуникация между националната и локалните системи за оповестяване с цел превенция и реагиране при бедствия и въздушна опасност.


image0 (9K)