НАЙ-НОВИ:

(OT) Филип Попов: министър Личев е категоричен и лично ме увери: „Тунел под Петрохан ще има!“

  • Arhiv
  • 11.06.2021
  • БТА
  • Коментарите са изключени за (OT) Филип Попов: министър Личев е категоричен и лично ме увери: „Тунел под Петрохан ще има!“

„Със съдействието на проф. Гайдарски проведох разговор със служебния министър на околната среда и водите Асен Личев, който е категоричен, че „тунел под Петрохан ще има!“.

БСП е единствената партия с последователна и принципна политика за транспортната свързаност на Северозапада, като въпросът за строителството на тунела е поставен още през 2006 г. от проф. Гайдарски в качеството му на Министър на здравеопазването и проекта е включен в приоритетните проекти в програмния период 2007-2013 г.

С идването на власт на ГЕРБ, Борисов отхвърля проекта и дава ход на тунела „Шипка“. За тунела „Шипка“ има разрешение за строеж от 2012 г., но до днес няма започнато строителство.

Досега строителството на тунел през прохода „Петрохан“ беше поредна залъгалка за наивни хора. Този проект не представлява приоритет за Бойко Борисов и това е видно от проекта на стратегическия документ „Интегрирана териториална стратегия за развитие на северозападен регион“ за програмния период 2021-2027 г., който се разработва на основание чл.8, ал.2, т.2 от Закона за регионално развитие. Този документ съгласно чл.8, ал.4 от същия закон има ключово значение за финансирането на значими и важни инвестиционни проекти. В този документ проекта за тунела „Петрохан“ не фигурира в проектите по Стратегическия приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и тнамаляване на неравенствата” и в резултат на това проекта не е включен в Оперативна програма „Транспортна свързаност“, в която фигурира тунела „Шипка“.

-->

Тунелът „Петрохан“ не фигурира и в актуализирания стратегически документ „Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.“ така както фигурира изграждането на тунел под връх Шипка.

Тук е мястото да се посочи, че в началото на март 2021 г. падна още една голяма опашата лъжа на Бойко Борисов, че ГЕРБ са най-подготвените в програмирането и планирането на финансирането на проекти от Европейския съюз.

Интегрираната териториална стратегия за развитие на северозападен регион съгласно §11 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие трябваше да се приеме от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до 2 месеца след началото на периода на нейното действие, тоест до 01 март 2021 г.

Този документ е на етап изготвяне на екологична оценка, след което предстои обществено обсъждане, разглеждане от регионалния съвет за развитие и приемане от Министерски съвет, което навярно ще стане през есента на тази година. Извадка от документа „Интегрирана териториална стратегия за развитие на северозападен регион“ –стр.138 и стр.139.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 3 ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

 3.1. ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

-->

Подобряването на транспортната свързаност в национален, трансграничен, европейски и международен план ще продължи да бъде последователно осъществявано, като през периода 2021–2027 г. се залагат за изпълнение първостепенни проекти за осъществяването на тази цел. Доизграждането на автомагистралите и високоскоростните пътища, заедно с модернизирането на жп линиите по основните направления, са приоритетите за постигане на по-рационална пространствена организация и функциониране на националната транспортна мрежа. Паралелно с това следва да се насърчава интермодалността като една от основните мерки за устойчиво и балансирано развитие на транспортната система.

ЦЕЛ

3.1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА МРЕЖА И ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проектите, които предстои да се реализират в изпълнението на тази цел, са:

–        продължаване строителството на магистрала „Хемус“;

–        изграждане на скоростен път Видин –Монтана –Враца;

–        модернизация на железопътната линия Видин–София;

–        модернизация и рехабилитация на жп участък „Мездра–Горна Оряховица“;

–        мост на р. Дунав „ОРЯХОВО–БЕКЕТ“;

–        мост на р. Дунав „НИКОПОЛ–ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ“;

–        изграждане на обходен път Плевен; изграждане на „източен“ обход на гр. Троян;

–        рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІ и ІІІ клас;

–        рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа;

–        подобряване на вътрешнорегионалната транспортна инфраструктура и засилване на връзките между градските и селските райони на всички равнища чрез подобряване на достъпността и възможността за работа и планиране на специфични мерки в подкрепа на периферните и слабо населените селски райони;

–        подобряване транспортната свързаност по направлението Плевен –Ловеч –Троян –Карлово;

–        изграждане на велоалеи и веломаршрути;

–        изграждане на „Дунавски панорамен път“;

–        реконструкция и модернизация на път II-11 (Видин–Димово–Лом–Оряхово) и ІІ-12 (Видин–Брегово–граница Р. Сърбия), обслужващ крайдунавската територия;

–        изграждане на велоалеи по крайбрежната ивица;

–        Дунавска велопътека (част от трансевропейската велосипедна алея по река Дунав;

–        подобряване на транспортния достъп до туристически обекти с висок потенциал.

В днешно време, все повече се премълчава и не се казва истината. Дали от съображения, дали от страх, дали от нещо друго. Динамиката на предизборната кампания подсилва контрастността на изказванията и действията, и е нормално всяко изказване по темата да се счита като политиканстване с цел облаги!

Жалко е, че тези които на практика извадиха от приоритетите на България „Петрохан“ за сметка на проекта „Шипка“, днес възнамеряват да реализират предизборната си кампания под формата на протести смятайки, че така ще накарат хората да забравят всичко което за десет години управление обещаваха и не направиха!

Считам, че каузата „Петрохан“ е значима за България и изграждането на съоръжението ще даде отражение върху развитието на икономиката и ще допринесе за намаляване на унищожителната безработица в региона водеща до обезлюдяване на цялата територия.

Убеден съм, че ние гражданите на Северозападна България не разполагаме с никакво политическо, социално и физическо време, което изисква неотложност, стабилна политика, ясен приоритет и сигурност в изпълнението не само на тунела под Петрохан а и градежа на цялата ни държава!

Дали ще бъда правилно разбран? Не зная. Но съм сигурен, че това е волята на народа.„

Филип Попов, „БСП за България”

/ПП/ 

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

Източник: http://www.bta.bg/ ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови