От Бюрото по труда в Стара Загора търсят 8 продавачи

От Бюрото по труда в Стара Загора актуализират свободните работни места. Търсят се следните специалисти с висше образование:

1 лекар, УНГ;

1 инженер, елекрически машини и апарати;

-1 инженер, минен;

2 медицински сестри;

1 системен администратор – английски език;

-1 началник смяна;

-1 фотограф – PowerPoint, английски, гръцки език;

-1 инструктор, диетично хранене;

-1 агроном;

-1 финансов анализатор.

Обявени са следните места за специалисти със средно образование:

-1 мениджър екип;

-10 електротехници, мина;

-4 шофьори – 1 – такси и 3 – товарен автомобил;

-1 моделиер – конструктор, облекло;

-2 дизайнери, модели;

-1 диспечер;

-1 фризьор;

-8 продавачи – 4 ХС, ВиК части, зеленчуци, риба, авточасти;

-1 обслужващ бюфет – прави и продава пици;

-2 технически изпълнител светлинни реклами;

-9 машинни оператори, производство на каучукови изделия;

-6 монтажници електрически елементи;

-1 настройчик – оператор на ЦПУ фреза РВ 501;

-6 сервитьори;

-1 готвач;

-1 огняр – твърдо гориво.

Търсят се следните хора със работнически специалности:

-2 помощник – готвачи;

-1 майстор, баничар;

-1 декоратор, торти;

-2 дърводелеци, мебелисти;

-2 монтажници, метални конструкции;

-1 стругар;

-2 шлосери;

-6 заварчици;

-12 машинен оператори, шиене;

-1 апаратчик, химични процеси;

-1 градинар;

-1 работник, изолации;

-3 газокаристи.


image0 (9K)