Откъде идва изразът „бабини деветини“

Изразът бабини деветини“ означава напразни приказки, суеверни неща, остарели схващания и т.н.

[ad id=“225664″]

Защо обаче казваме точно бабини, не примерно дядови? И защо точно деветини, а не например третини или осмини?

Деветината е свързана с помена към починал човек. След смъртта на някой неговите близки почитат паметта му на определени дни – на 3-я ден, на 6-я, на 9-я, на 20-я, на 40-я, на година и т.н. … Поменът на 3 -я ден се нарича третина, аналогично на 9-я ден – деветина.

[ad id=“263680″]

Още предхристиянската традиция приема, че когато настъпи смъртта душата на мъртвеца се отделя от тялото. Според народното поверие, душата остава сама на гроба и роднините трябва да ходят там, за да я успокояват.

[ad id=“236999″]

На 9-я ден ходенето на гроба изисква нещо по- специално – тогава трябва да се избягва темата за смъртта, както и всякаква информация, свързана с починалия. По този начин се регистрира почит към мъртвеца. Обикновено се обсъжда някаква друга тема, т.е. близките са принудени да говорят празни приказки. Тъй като бабите са най-честите присъстващи на гроба, от тук произлиза и изразът „бабини деветини“.


image0 (9K)