Още 44 млн. лева ще бъдат отпуснати за оградата по границата

Oсигурени са допълнителни средства от бюджета на Министерския съвет в размер на 44 млн. лева за доизграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.  Дължина на новия участък, който ще се направи, е 61 км. Съоръжението е от изключително значение за противодействие на непрекъснато нарастващия през последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на държавната граница и овладяване на бежанската вълна.


image0 (9K)