Първи април по света

1 април e Ден на хумора или Ден на всички глупци. Съществуват няколко версии за това, защо е избрана именно тази дата. Някои предполагат, че празникът е тръгнал от Древен Рим, където в средата на февруари (а не в началото на април) празнували празника на Глупците. Според друга версия този празник идвяа от неаполитанския крал Монтерей, на когото поднесли по случай спирането на земетресението, риба. Точно след година той поискал от същата риба. Понеже не намерили такава, готвачът приготвил друга, която приличала на предишната. Владетелят разкрил измамата, но не се ядосал, а я приел на шега. Оттогава станало обичайно на 1 април да се пускат лъжи и да се правят закачки.
В отделните държави Денят на смеха носи своя национален колорит.

Във Франция обичаят се нарича “априлска риба”. Произходът му се свързва с Карл IX. 1564 година издал указ, според който началото на годината да започва от 1 април. На следващата година доста французи на изпратили на близките си новогодишни поздравления и подаръци през първия ден на месец април. Те направили това в знак на протест, като по този начин искали да кажат, че остават верни на традицията. Понеже тогава слънцето било в съзвездие Риби, във Франция кръстили празника “априлска риба”.
В Англия 1 април се смята за Ден на всички глупци. От 00:00 часа до 12:00 на обяд на 1 април всеки може да си прави шеги с близките си. Този, който се „хване“, бива наречен “априлски глупак!”
Във Финландия денят на шегата и лъжата възникнал най-напред в градовете, но после се разпространил и по селата, взаимствайки от самобитния хумор на селските ергени.Първи април е свързан е със стария селски обичай да пращат децата да изпълняват шеги по време на сериозна работа – например когато се мели зърното. Децата отивали до съседите, искайки несъществуващ инструмент – напримет стъклени ножици. Съседите уж си “спомняли”, инструментът е даден на други хора, и децата тръгвали да го търсят.
В Германия и Австрия пък 1 април се смята за нещастен ден. Хората, родени на тази дата се приемат за такива без късмет. Легенда гласи, че на 1 април бил роден предателят на Христос – Юда и именно на този ден сатаната бил изхвърлен от небето. Хората в селата не работели, не започвали нови неща, не пускали животните навън. Възрастните и децата се лъжели взаимно, като се пращали да изпълняват невъзможни неща.
Ирландците отбелязвали 1 април още от древността. Те ни забелязали, че априлското времето е непостоянно и често се мени. В желанието си за веселие нарекли първата дата от месеца– ден на лъжата, закачката и хумора.


image0 (9K)