Съкровищата на България: Пещера „Магурата“

Пещерата Магура се намира в Североизточна България, на около 180 км. от столицата София. На 17 км. е от Белоградчик, 1,5 км. от Рабиша и на 35 км. югозападно от Видин. Има удобен асфалтиран път до пещерата. Някои наричат Магурата осмото чудо на света, а други твърдят, че влизайки в нея, човек попада в „долното царство“ от приказките. И действително, когато се влезе в пещерата времето губи своя смисъл сред величествената красота на сътвореното от природата в продължение на 15 милиона години. Състои се от главна галерия, ориентирана в посока югоизток – северозапад, и три странични разклонения, разположени наляво. Основните зали са: Галерията с рисунките, Триумфалната зала, Прилепната галерия, Залата на сталактоните, Залата на падналия бор, Тържествената зала, Тронната зала, Залата на тополата. Бисер на пещерата са уникалните скални рисунки, изпълнени с прилепно гуано (тор). Те са многопластови и от различни епохи – епипалеолит, неолит, енеолит, начало на раннобронзовата епоха. Рисунките в „Магурата“ изобразяват танцуващи женски фигури, танцуващи и ловуващи мъже, маскирани хора, богато разнообразие на животни, „шахматни“ пана, слънца, звезди, оръдия на труда, растения. Слънчевият годишен календар от късния енеолит и добавки през раннобронзовата епоха е изпълнен с голяма точност и прецизност на записите.

(Visited 132 times, 1 visits today)

image0 (9K)